Spreiding

De schutterijen in Nederlands en Belgisch Limburg zijn niet de enige schutterijen die er bestaan. In hun gebruiken en tradities hebben de schutterijen in het Limburgse Maasdal overeenkomsten met schutterijen in andere delen van Nederland en België en zelfs de rest van Europa.

Hierna volgt een afbeelding waarop duidelijk is waar de verschillende schutterijen zijn gevestigd.

Deze afbeelding is ter beschikking gesteld door L1 Radio & TV.

Het Oud-Limburgse Schuttersfeest (OLS) is het grote feest dat schutterijen uit beide Limburgen bind. Op het OLS zijn 5 vlaggen belangrijk. Deze vlaggen worden gehesen tijdens de officiële openingsceremonie van het OLS. Tijdens het hijsen van de vlaggen worden de bijbehorende volksliederen gespeeld.

Belgische vlag

Deze vlag is zwart, geel en rood. De strepen lopen van boven naar beneden.

De kleuren stellen een leeuw van goud (geel) voor, op een achtergrond van sabel (zwart), geklauwd en getongd van keel (rood).

Belgisch-Limburgse vlag

Deze vlag is wit met een rode leeuw in het midden. De klauwen en tong van de leeuw zijn geel, net als de kroon die hij draagt.

Nederlandse vlag

Deze vlag is rood, wit en blauw. De strepen lopen van links naar rechts.

Nederlands-Limburgse vlag

Deze vlag bestaat uit twee gelijke horizontale banen van wit (boven) en geel (onder). Deze zijn van elkaar gescheiden door een smallere blauwe baan. Over deze drie banen staat aan de hijszijde een gekroonde rode leeuw met een dubbele staart.

Europese vlag

De Europese vlag staat symbool voor de Europese Unie en, in bredere zin, voor de identiteit en de eenheid van Europa. Op de vlag staat een cirkel van 12 gouden sterren op een blauwe achtergrond. Ze staan voor de idealen van eenheid, solidariteit en harmonie tussen de volkeren van Europa.

Volksliederen

“Limburg mijn Vaderland”, ook wel “Waar in ‘t bronsgroen eikenhout” genoemd, is het officiële Limburgse volkslied in België én in Nederland.

Het Nederlandse volkslied heet het “Wilhelmus”.

Het Belgische volkslied heet “Brabançonne”.

In 1985 werd “Ode an die Freude” door de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie uitgekozen als officieel volkslied van de Europese Unie. De melodie van het Europese volkslied komt uit de negende symfonie van Ludwig van Beethoven. De tekst is van Friedrich von Schiller.

Volksliederen worden gespeeld bij de opening van een schuttersfeest.