Exercitie

Exercitie is het oefenen van militaire handelingen. De schutters volgen de commando’s op van de commandant. Door de handelingen zo correct mogelijk uit te voeren kan men extra punten verdienen.

Het exerceren is niet gemakkelijk. Het vereist veel oefening en concentratie.

Men maakt, voor Nederlandse exercitie, onderscheidt tussen oude- en nieuwe exercitie. Voor elke exercitievorm, gelden andere regels.

Officieren dragen sabels. Manschappen kunnen bewapend zijn met geweren, spiezen of hellebaarden.

Nederlandse exercitie

Oude exercitie

De oude exercitie slaat op oefeningen die na 1914 in het leger werden gedaan. Het aangehouden reglement is “Aanschrijving DvO” van 9 november 1914.

Tijdens de wedstrijden herken je de oude exercitie aan het feit dat de schutters een overall dragen. Zij moeten namelijk ook knielen en liggen, terwijl dat bij de nieuwe exercitie niet het geval is.

foto’s volgen nog

Nieuwe exercitie

Het aangehouden reglement is “Voorschrift nr. 2-1592” (4de druk).

foto’s volgen nog

Belgische exercitie

Het aangehouden reglement is “Belgische drill G157” (1988).

foto’s volgen nog

Gilde exercitie

Het aangehouden reglement is “Voorschrift nr. 2-1592” (4de druk).
Wapenhandelingen van musketten en spiezen van 1607.

foto’s volgen nog

Spiesen exercitie

foto’s volgen nog