Dekenaat

Een Dekenaat is een kerkelijke regio. Een dekenaat schuttersfeest is vergelijkbaar met een bondsschuttersfeest.
Aan een bondsschuttersfeest doen alle schutterijen van één schuttersbond mee. Aan een dekenaat schuttersfeest doen alle schutterijen uit éénzelfde dekenaat mee.