Band met de kerk

Tussen schutterijen en de kerk is er altijd een verbondenheid geweest. Dat is in de tradities en gebruiken van de schutterij nog altijd te zien. Zo doet de schutterij bijvoorbeeld mee aan de sacramentsprocessie of bronk in het dorp en begraaft zij haar leden met schutterseer.

Vaandel

Het vaandel speelt al eeuwenlang een belangrijke rol. Vroeger, toen men ten strijde trok, putten schutters moed en hoop zolang het vaandel wapperde. Viel het vaandel in handen van de vijand dan was alles verloren. Het vaandel is nog steeds een symbool. Het staat voor trouw en eerbied aan vaderland en kerk.

Op het vaandel vind je de naam van de schutterij, de datum van oprichting en een afbeelding. De afbeelding is meestal van de beschermheilige of schutspatroon.

Heilige

Schutterijen hebben een beschermheilige, de schutspatroon. Schutters geloven dat de schutspatroon hen helpt en beschermt. Op de feestdag van de schutspatroon wordt vaak een processie gelopen, een mis opgedragen of een feestavond georganiseerd.

Broederschap

Een ‘broederschap’ is een schutterij die nog meer dan andere schutterijen erg nauw verbonden is met de kerk en de parochie. De leden van een broederschap waren vroom, baden en hielpen elkaar en de gemeenschap. Die onderlinge band wil men met de benaming broederschap vandaag de dag ook laten zien. Het is een duidelijke term, omdat het woord ‘broederschap’ duidelijk maakt dat die club het samen optrekken en helpen door broeders (en zusters) belangrijk vindt.

Orde

In 1980 werd de Edele Eedbroederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus opgericht. In deze Orde worden schutters opgenomen om hen te huldigen voor wat zij voor hun eigen schutterij, schutterijen in het algemeen en de samenleving hebben gedaan. Het is teken van waardering en erkenning die jaarlijks aan slechts een beperkt aantal personen wordt toegekend rond 20 januari, de feestdag van de Heilige Sebastianus.

De Edele Eedbroederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus is een officieel door de bisdommen van Hasselt en Roermond erkende broederschap.

Op enkele plaatsen is er verdieping aangebracht aan de inhoud van deze website.
Deze aanvulling kan gelezen worden door ‘>’ van de 2 grijze blokjes aan te klikken, zoals hier aan de rechterkant is weergegeven.

De website WijSchutterij is geïnitieerd door de OLS Federatie met behulp van Cultuurpad en Provincie Limburg.
Deze website wordt gebruikt door scholen bij de invulling van lessen of ter voorbereiding van deelname aan het Kinjer-OLS.

Verdieping

Door ‘<' van de 2 grijze blokjes aan te klikken, keer je terug naar de oorspronkelijke tekst.

Deze verdieping is aangebracht voor volwassenen die meer willen weten over bepaalde onderwerpen.

De website WijSchutterij is geïnitieerd door de OLS Federatie met behulp van Cultuurpad en Provincie Limburg.
Deze website wordt gebruikt door scholen bij de invulling van lessen of ter voorbereiding van deelname aan het Kinjer-OLS.

feedback_mix.png